?>
Asociace

Profesionální asociace potápěčských instruktorů

Historie PADI
Příběh – Dva přátelé a nápad

Největší světovou organizaci potápění PADI® si vysnili v roce 1966 dva přátelé v Illinois u láhve Johnnie Walkera. Tohle je příběh PADI. John Cronin, prodejce potápěčského vybavení pro US Divers, a Ralph Erickson, pedagog a instruktor plavání, byli znepokojeni potápěčským průmyslem. Cítili, že potápěčské certifikační agentury, které v té době existovaly, byly neprofesionální, nepoužívaly nejmodernější instrukce a lidem zbytečně ztěžovaly vstup do tohoto sportu. John a Ralph věděli, že musí najít bezpečnější a snadnější způsob, jak se lidé naučit „dýchat pod vodou“.
V roce 1966 přinesl John láhev Johnnie Walker Black Label a 30 dolarů do Ralphova bytu v Illinois v Morton Grove v USA. Rozhodli se, že je načase založit organizaci pro potápění. John trval na tom, aby ve jménu společnosti bylo slovo „profesionální“. Ralph ale chtěl „sdružení instruktorů potápění“. Po několika kolech skotské se zrodila zkratka PADI: Profesionální asociace instruktorů potápění. A také její cíl: Dát více lidem šanci užít si podmořský svět tím, že nabídne relevantní, instruktážní výcvik pro potápění, který vyškolí sebevědomé, pravidelné se potápějící potápěče.

Kancelář v podzemí

Počáteční schůzky se uskutečnily v několika restauracích v Morton Grove a Niles ve státě Illinois. Za několik měsíců Cronin, ve svém domě na Main Street v Niles, dokončil část suterénu, která se stala ředitelstvím PADI. Najal svého souseda, který se stal sekretářkou na částečný úvazek. Jeho syn Brian plnili a lepil obálky.

Hořící logo

Když spolu vášnivě diskutovali o návrh loga, John zmínil, že chce něco elegantního, něco jako je vzhled National Geographic. O několik let později v rozhovoru Ralph řekl, že tato myšlenka změnila způsob, jakým se díval na tuto malou „dvoučlennou operaci“. V tu chvíli viděl pro PADI velkou budoucnost. Ralph byl zodpovědný za sestavení prvního loga PADI: potápěče s pochodní v globusu. Toto logo bylo později vylepšeno do dnes známého loga PADI.

Růst PADI

V prvních letech PADI rostla pomalu. V roce 1967 představila společnost PADI požadavky na certifikaci potápěče pro rekreační potápění, pokročilý potápěčský kurz a první speciálzační potápěčské programy. Koncem šedesátých let měla PADI 400 členů, ale stále to byla malá skupina potápěčů. Cronin proto šel na obrovskou výstavu Národní asociace sportovních potřeb v New Yorku. Tam se setkal s Paulem Tzimoulisem, který se později stal redaktorem časopisu Skin Diver. Paul navrhl, aby PADI vložila obrázek potápěče na certifikační kartu. V roce 1968 vyrobila společnost PADI první kartu s pozitivní identifikační certifikací (PIC) s fotografií potápěče. Byl to strategický krok, který pomohl PADI ke globálnímu uznání. Cronin byl povýšen na manažera prodeje v US Divers a svou rodinu přestěhoval do Huntington Beach v Kalifornii.

Později v roce 1970 se kancelář PADI přestěhovala do Kalifornie. Erickson vyvinul modulární tréninkový program, který začal sklízet úspěch. V roce 1972 byla zahájena certifikace PADI Open Water Diver jako základní vstupní úroveň hodnocení potápěče, přičemž potápěč OWD musel absolvovat dvakrát tolik požadovaných ponorů na otevřené vodě, než bylo běžné v předchozích kurzech. Koncem 70. a počátkem 80. let začala společnost PADI vytvářet vlastní integrované multimediální vzdělávací materiály pro studenty a instruktory pro každý kurz zvlášť. Tento vývoj přinesl PADI neuvěřitelné období růstu a stal se jedinečným systémem lišícím se od ostatních potápěčkých agentur.

Koncem osmdesátých let se PADI stala přední světovou organizací pro výcvik potápění. Díky tomu, že se s touto aktivitou seznámilo tolik nových lidí, všichni v PADI cítili odpovědnost, učit potápěče jak se v podmořském světě chovat. Cronin věděl, že PADI má odpovědnost za ochranu mořského prostředí. Z ryzího zájmu o ochranu životního prostředí byla vytvořena nadace PADI AWARE. John Cronin k tomu řekl:
„Chceme mít pocit, že naše děti, jejich děti a další generace si budou moci užívat podmořský svět, který nám toho tolik dal. Lidstvo čelí mnoha závažným problémům, ale tohle je přesně role pro nás – potápěče. Pokud potápěči nebudou plnit aktivní roli při ochraně vodní říše, tak kdo?“

John Cronin zemřel v roce 2003. Jeho přítel a spoluzakladatel PADI Ralph Erickson zemřel o tři roky později. Hrdě nesli pochodeň PADI po mnoho let, než ji vložili do rukou dnešní generace profesionálů PADI, kteří pokračují v jejich vizi a dále zpřístupňují lidem svět potápění.

V roce 2016 oslavila společnost PADI své 50. výročí a znovu potvrdila svůj dlouhodobý závazek v boji za ochranu zdraví našich oceánů. Společnost PADI nadále pokračuje v Croninově odkazu pečovat o životní prostředí.

Mise

Vytvořit miliardu potápěčů nesoucích pochodeň s touhou objevovat a chránit oceán.

Cíle

Dosáhnout rovnováhy mezi lidstvem a oceánem.

Tým PADI pod vedením Dr. Drew Richardson
Prezident a CEO