?>

Osvěžovač Aqua Zone 200 ml

 

Cena: 329 Kč

Účinný prostředek pro osvěžení a deodorizaci vozidel, místností a věcí. Vysoký obsah účinných látek zaručuje dlouhodobé odstranění nepříjemných pachů a předchází jejich vzniku. Výrobek zanechává příjemnou svěží vůni.

  • rozprašovač 200 ml
Kategorie: Štítek: Product ID: 1707

Popis

Účinný prostředek pro osvěžení a deodorizaci vozidel, místností a věcí. Vysoký obsah účinných látek zaručuje dlouhodobé odstranění nepříjemných pachů a předchází jejich vzniku. Výrobek zanechává příjemnou svěží vůni.
Způsob aplikace:
Naneste stříkáním na povrchy a poté nechte zaschnout bez otírání.

Upozornění:
Držte dál od dosahu dětí. V přímém kontaktu s očima může dojít k jejich podráždění. V malém uzavřeném prostoru doporučujeme užití ochranných brýlí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je a poté vyplachujte oči vodou, čočky dostatečně opláchněte.

POZOR HOŘLAVINA! Při aplikaci nekuřte. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji hoření. V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj. Obal/obsah zlikvidujte do odpadních třídicích kontejnerů ve vaší obci.

  • rozprašovač 200 ml