Osvěžovač Aqua Zone 200 ml

329,00 

Účinný prostředek pro osvěžení a deodorizaci vozidel, místností a věcí. Vysoký obsah účinných látek zaručuje dlouhodobé odstranění nepříjemných pachů a předchází jejich vzniku. Výrobek zanechává příjemnou svěží vůni.
Způsob aplikace:
Naneste stříkáním na povrchy a poté nechte zaschnout bez otírání.

Upozornění:
Držte dál od dosahu dětí. V přímém kontaktu s očima může dojít k jejich podráždění. V malém uzavřeném prostoru doporučujeme užití ochranných brýlí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je a poté vyplachujte oči vodou, čočky dostatečně opláchněte.

POZOR HOŘLAVINA! Při aplikaci nekuřte. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji hoření. V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj. Obal/obsah zlikvidujte do odpadních třídicích kontejnerů ve vaší obci.

  • rozprašovač 200 ml
Category: Tag: Product ID: 1707

Description

Účinný prostředek pro osvěžení a deodorizaci vozidel, místností a věcí. Vysoký obsah účinných látek zaručuje dlouhodobé odstranění nepříjemných pachů a předchází jejich vzniku. Výrobek zanechává příjemnou svěží vůni.
Způsob aplikace:
Naneste stříkáním na povrchy a poté nechte zaschnout bez otírání.

Upozornění:
Držte dál od dosahu dětí. V přímém kontaktu s očima může dojít k jejich podráždění. V malém uzavřeném prostoru doporučujeme užití ochranných brýlí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je a poté vyplachujte oči vodou, čočky dostatečně opláchněte.

POZOR HOŘLAVINA! Při aplikaci nekuřte. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji hoření. V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj. Obal/obsah zlikvidujte do odpadních třídicích kontejnerů ve vaší obci.

  • rozprašovač 200 ml

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Osvěžovač Aqua Zone 200 ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *